Αναζητούμε native English speaker για βιωματικό παιχνίδι στα αγγλικά για μακρόχρονη συνεργασία. Ιδανικά θα θέλαμε 2-3 φορές την εβδομάδα, καθημερινές, απόγευμα μετά τις 17:00 ή Σαββατοκύριακο.