Αναζητούμε κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης, η οποία περπατάει με μπαστούνι. Είμαστε ευέλικτοι στις ώρες και την αμοιβή, αρκεί να αγαπά τη δουλειά της και να ταιριάξει με την ηλικιωμένη. Από 4 έως 8 ώρες τη μέρα είναι αρκετές.