Αναζητούμε pet sitter για μία φορά την ημέρα, ιδανικά απόγευμα, για βόλτα μικρού σκύλου.