Αναζητούμε Σύμβουλο για μία συνεδρία / εβδομάδα για καθοδήγηση γονέων παιδιού 2 ετών. Ευελιξία στις ώρες, ιδανικά απόγευμα εντός της εβδομάδας.