Αναζητούμε κυρία για 4-5 ώρες να παραλαμβάνει με τα πόδια τα 2 παιδιά από το σχολείο στις 14.00 και να τα βοηθά με τα μαθήματα για 4-5 ώρες. Η αμοιβή είναι 450 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον ώρα υπάρχει επιπλέον αμοιβή.