Μόνιμη συνεργασία, απαραίτητο πτυχίο ΠΤΔΕ και δυνατότητα εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπ/κών. Εξειδίκευση σε STEM είναι επιπλέον προσόν που επίσης αναζητούμε. Αμοιβή από 900 ευρώ και αναλόγως προσόντων / προϋπηρεσίας.