Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής για μόνιμη συνεργασία αορίστου χρόνου με ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο. Αμοιβή από 900 ευρώ και αναλόγως προσόντων/προϋπηρεσίας. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.