Αναζητούμε babysitter-οικιακή βοηθό στο Κατάρ για εσωτερική απασχόληση. Θα πραγματοποιηθεί κανονική πρόσληψη με ασφάλιση. Στα καθήκοντα σας περιλαμβάνονται οι οικιακές εργασίες και η φροντίδα παιδιού.