Μόνιμη συνεργασία, προϋπηρεσία σε σχολείο απαραίτητη, αμοιβή από 900 ευρώ και αναλόγως προσόντων / προϋπηρεσίας. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών.