Αναζητούμε Ψυχολόγο με αναγνωρισμένο Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για μόνιμη συνεργασία με Ιδιωτικό Σχολείο.