Αναζητούμε 3 nannies με εμπειρία στη φύλαξη παιδιών και συστάσεις, για οικογένεια από την Ασία που θα βρίσκεται στη Σαντορίνη από 10/7/22 έως 30/7/22 με τα παιδιά της. Τα παιδιά της οικογένειας είναι 7 με ηλικίες 1 έως 11.χρονών.. Το ωράριο εργασίας θα είναι 8ωρο και θα παρέχεται για όλο το διάστημα διαμονή σε δικό τους χώρο. Απαραίτητη προυπόθεση η γνώση Αγγλικών.
Αμοιβή για την κάθε nanny 1700 για όλες τις ημέρες απασχόλησης.
Αν ενδιαφέρεστε παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας.