Η υπηρεσία One&Only Nannuka αναζητά κυρία να βοηθήσει ελληνική οικογένεια του εξωτερικού με 2 παιδιά, μέχρι τις 25/8. Στην Αθήνα η διαμονή με την οικογένεια είναι προαιρετική, ενώ στις διακοπές η διαμονή παρέχεται από την οικογένεια. Η αμοιβή ξεκινά από τα 1800.