Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου – Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε γνωστικό αντικείμενο που να αφορά στην ψυχοσυναισθηματική μαθησιακή ανάπτυξη παιδιών και εφήβων ή και στην συμβουλευτική καθοδήγηση εκπαιδευτικών και γονέων – Εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών σε αντίστοιχη θέση – Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ – Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες