Η υπηρεσία One&Only Nannuka αναζητά Native ή native-like English speaker για δημιουργική απασχόληση παιδιού 3 ετών. Ωράριο Τρίτη 14.30-16.30, Παρασκευή 16.00-18.00, και κάποιες ώρες το Σαββατοκύριακο. Αμοιβή 20-25€/ώρα, συζητήσιμη.