Αναζητούμε babysitter για παιδάκι 18 μηνών για 2 μήνες στη Βιέννη και μετά 2 μήνες στη Μύκονο και ίσως άλλα νησιά. Η αμοιβή είναι 2500€ και οι συνθήκες διαμονής πολύ καλές.