Η υπηρεσία One & Only αναζητά εκπαιδευτικούς για ιδιωτικά σχολεία του νομού Αττικής στις εξής ειδικότητες: ΠΕ 70 Δασκάλων, ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01 Μουσικής, ΠΕ86 Πληροφορικής. Οι υποψήφιες /υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε σχολική τάξη. Επικοινωνήστε με την υπεύθυνη της υπηρεσίας για να σας ενημερώσει σχετικά.