Η υπηρεσία One & Only αναζητά οικιακή βοηθό για δύο φορές την εβδομάδα, για δύο σπίτια, στους Αμπελόκηπους και στο Χαλάνδρι. Οι μέρες ιδανικά θα είναι Δευτέρα & Παρασκευή αλλά υπάρχει ευελιξία. Αμοιβή συζητήσιμη 8€-10€ την ώρα

The One & Only service is looking for a domestic helper twice a week for two homes, located in Ampelokipoi and Chalandri. Ideally, the days would be Monday & Friday, but there is flexibility. The payment is negotiable, ranging from €8 to €10 per hour.